Історія лікарні

 
 
Т. М. Мельник
Генеральний директор
КНП "Івано-Франківська
 обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", лікар дитячий анестезіолог.

 


НАКАЗ
ПРО СТВОРЕННЯ
ЛІКАРНІ

 

ГОЛОВНІ ЛІКАРІ ОДКЛ
 

Соловйов Ювіналій 
Костянтинович 
1962-1970 рр.
 
Зубик Богдан 
Андрійович
1970-1972 рр.
 
Кожушко Ерлена
Дмитрівна
1972-1991 рр.

Ріки не п'ють свою воду, дерева не їдять свої плоди,сонце не світить само по собі і квіти не пахнуть самі для себе. Життя для інших - це закон природи. Ми всі народжені, щоб допомагати один одному. Неважливо, наскільки це складно. Життя прекрасне, коли ти щасливий, але значно краще, коли інші щасливі, завдяки тобі.

Папа Франциск

 
 
29 травня 1962 року наказом по Станіславському облздороввідділу за № 306-к було відкрито обласну клінічну дитячу лікарню на 300 ліжок.
Очолювали цей заклад організатори охорони здоров'я високо-го рівня: Соловйов Ю.К. – з 10.06.1962р по 15.05.1970р., Зубик Б.А. – з 20.10.1970р. по 12.09.1972р., Кожушко Е.Д. – з 13.09.1972р. по 02.04.1991р. Р.Й.Котурбаш -  30.04.1991 р. по 4.06.2020. З серпня 2020 року посаду Генерального директора займає Тарас Михайлович Мельник.
 
 
Історія створення Івано-Франківської обласної дитячої
клінічної лікарні
 
Історія розвитку охорони здоров'я Івано-Франківської області взагалі і організація медичного обслуговування дитячого населення мають свої особливості. 
 
Вони зумовлені історичними, географічними та іншими місцевими умовами. У 1771 році Прикарпаття перебувало під Австро-Угорщиною, а після першої світової війни тут панувала панська Польща. У селах області до часу возз'єднання західної України з Українською республікою у складі СРСР не було жодного медичного закладу. Двори магнатів та багатої польської шляхти обслуговувались іноземними лікарями. Смертність дитячого населення досягала величезних цифр.
 
Так у 1930 році у Долинському та Косівському повітах Станіславського воєводства дитяча смертність була 300 промілє на 1000 народжених.
 
У 1940 році у Станіславі була 1 дитяча лікарня на 30 ліжок, де працювало 3 лікарі, 6 осіб середнього медичного персоналу. Проліковано за рік було 360 хворих дітей.
 
Тяжкий спадок, а також наслідки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. спричинили відчутний вплив на розвиток педіатричної служби на Прикарпатті. Після війни (1945р.) лікарні в селах та районних центрах відкривались в непристосованих тісних приміщеннях, були малопотужними, дитячих лікарень в районних центрах не було.
 
У 1949 році наказом по облздороввідділу №870 в Станіславській області проведено об'єднання дитячих консультацій і поліклінік з дитячими лікарнями.
 
У 1952 році лікувально-профілактичні заклади для дітей представлені 2 дитячими об'єднаннями у м.Станіславі і м.Коломиї, де працювали дитячі лікарні відповідно на 75 та 60 ліжок. Крім того, в області до об'єднань входили 36 жіночих консультацій, 3 будинки дитини, 57 дитясел та 4 дитячі санаторії.
 
Дитяча лікарня м.Станіслава була переміщена з окраїни ближче до центру і надавала першу спеціалізовану допомогу дітям по офтальмології, отиартрії (ЛОР), фтізіатрії, у своєму складі мала рентгенкабінет та клінічну лабораторію.
 
До 1959 року в області було відкрито тільки дві самостійні дитячі лікарні. Замість дитячих лікарень і дитячих відділів у лікарнях для дорослих і малопотужних районних лікарнях були виділені дитячі палати на 5-10 ліжок. Незважаючи на труднощі, педіатрична служба в області систематично удосконалювалась і розвивалась.
 
Так, 29 травня 1962 року наказом по Станіславському облздороввідділу за № 306-к було відкрито обласну клінічну дитячу лікарню на 300 ліжок. Лікарня організована за рахунок злиття 50 ліжок дитячого відділу обласної клінічної лікарні, 
150 ліжок міської дитячої лікарні та 100 ліжок приросту у П-й половині 1962 року.
 
Лікарня багатопрофільна, у своєму складі налічувала 7 відді-лень (відділ для дітей грудного віку, відділ старшого дитинства, відділ для дітей із шлунково-кишковими захворюваннями, хірур-гічний відділ, тубменінгітний, неврологічний та ЛОР-відділ).
 
Лікарня і поліклініка розміщені в 5 корпусах. При цьому основний корпус лікарні, зданий в експлуатацію у 1962 році, знаходився по вул. Дадугіна, 132, побудований по типовому проекту дитячої соматичної лікарні на 100 ліжок, а 3 корпуси – 
це пристосовані приміщення колишньої міської лікарні, розміщені по вул. Пушкіна, 61, 67, вул. Крилова та вул. П.Морозова. В основному корпусі розгорнуто 230 ліжок дитячих і 25 материнських. Функціонували аптека, лабораторія, фізкабінет.
 
У 1963 році в обласній дитячій лікарні працювало 96 лікарів, 277 середнього медперсоналу. Стаж роботи лікарів становив у 33% – до 5 років, у 32% – до 10 років, атестованих лікарів нараховувалось 30 (30%) і тільки 7 з них мали І категорію по спеціальності.
 
Стаціонарне лікування у 1964 році на базі обласної дитячої лікарні отримали 4886 дітей, померло 109 дітей.
 
1972 рік ознаменований розширенням сітки педіатричної служби. Так, в області було розгорнуто 1534 педіатричних ліжок, з них 155 у сільській місцевості, функціонувало 9 дитячих лікарень. В обласній дитячій лікарні було розгорнуто 390 ліжок, спеціалізована допомога надавалась у 8 відділеннях.
 
Крім того, у складі соматичних відділень ОДКЛ і спеціалізованих відділах для дорослих розгорнуто спеціалізовані ліжка для дітей (в ОДКЛ кардіологічні, неврологічне, дерматовенерологічні, в ОКЛ – урологічні, фтізіатричні, травматологічні, очні).
 
З 1977 р. в обласній дитячій лікарні функціонує відділення реанімації для дітей. У 80-х роках виникає потреба у розширенні медичної спеціалізованої допомоги дітям області, в т.ч. і стаціонарної. З 1981-1984 рр. проводиться будівництво нових корпусів обласної дитячої лікарні та реконструкція старого приміщення лікарні. Тимчасово дитяча лікарня була переведена на базу психлікарні, де розмістили 160 ліжок.
 
6 квітня 1984 року обласна дитяча лікарня перейшла в новозбудовані і реконструйовані приміщення, що створило умови для відкриття нових спеціалізованих відділень, значно покращило умови перебування в лікарні матерів і дітей, підвищило якість роботи медперсоналу. В лікарні нараховувалось 450 ліжок, розміщених у 10 відділеннях. Працювало 179 лікарів, середнього медперсоналу - 383 особи.
 
Розширення сітки спеціалізованих відділень ОДКЛ триває. 
 
У 1992 році кількість ліжок становила 500, розміщених у 13 відділеннях. Розпочало свою роботу відділення недоношених і мало вагових дітей. Відкрито ендокринологічні, гінекологічні ліжка для дітей та терапевтичні для матерів. В обласній консультативній поліклініці на 250 відвідувань в зміну здійснювався прийом дітей по 22 спеціальностях.
 
Мережа лікувально-профілактичної допомоги дітям області швидко зростала, якість медичної допомоги дітям з року в рік підвищувалась. У 2012 р. в області функціонує 6 дитячих лікарень, стаціонарна допомога надається на 1720 ліжках, в т.ч. на 545 спеціалізованих ліжках. Прийом дітей в обласній консультативній поліклініці здійснюється по 29 спеціальностях.
 
Сьогодні обласна дитяча клінічна лікарня - це потужний спеціалізований медичний заклад ІІІ рівня надання допомоги, основний організаційно-методичний , науковий спеціалізований центр розвитку педіатричної служби області, в якому працюють високопрофесійні науковці та спеціалісти. В лікарні працюють 7 кафедр ІФНМУ, сучасні 22 відділення та служби, 2 виїзні реанімаційні бригади, сучасний телемедичний центр. На часі завершення новоствореного окремого онкогематологічного відділу, отже, якість надання медичної допомоги дітям області удосконалюється безупинно, бо ціна нашої праці- життя дитини.
 
Мудрість віків звучить у вислові: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього».
 
І насправді, оцінити досягнуті успіхи у розвитку медицини в цілому та педіатричної служби зокрема можна, лише озирнувшись назад у минуле, через призму років оцінюючи сьогоденні здобутки, з великою вдячністю до людей, що своєю працею підняли медичну допомогу дітям області на високий професійний рівень, і це не межа досягнутого…
 
З 2007 року лікарні присвоєно Міжнародне звання ВООЗ ООН «Лікарня, доброзичлива до дитини», це була перша обласна дитяча лікарня в Україні, яка удостоєна такого статусу. За результатами акредитації в 2010 році лікарня підтвердила отриману у 2007році вищу категорію.