Протоколи лікування дітей з інфекціями сечової системи і туболоінтерстиціальним нефритом

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.11.2008 N 627
м.Київ

Про затвердження протоколу лікування дітей з інфекціями
сечової системи і туболоінтерстиціальним нефритом

Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України від 11.09.03 № 423/59 "Про затвердження складу робочих груп з розробки протоколів надання медичної допомоги дітям і матерям за спеціальностями" та з метою покращання надання медичної допомоги дітям з нефрологічними захворюваннями в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і туболоінтерстиціальним нефритом (далі-Протокол).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих МОЗ України:

2.1 Забезпечити впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я Протоколу починаючи з 1 січня 2009 року.

2.2 Щороку до 1 січня надсилати до Міністерства пропозиції та зауваження до Протоколу.

3. Управлінню материнства, дитинства, при необхідності, готувати пропозиції щодо внесення змін до Протоколу.

4. Визнати таким, що втратив чинність "Протокол лікування дітей з пієлонефритом", затверджений наказом МОЗ України від 20.07.05 № 365 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча нефрологія".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В. В.

 

Міністр В.М.Князевич
 

 

Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20081103_627.html

Додатки: