Річні плани державних закупівель по ОДКЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на ____І квартал 2012__ рік
________________Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, 01993256___________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Пред-мет заку-півлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Проце-дура закупів-лі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

При-мітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (централізоване постачання теплової енергії)

1161

Кошти обласного бюджету

480 000,00

Закупівля в одного учасника

Грудень 2011 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Електрична енергія

1163

Кошти обласного бюджету

202 000,00

Закупівля в одного учасника

Грудень 2011 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___21.12.2011р.___ N ____1___.

 


Голова комітету
з конкурсних торгів

_______Т.М.Мельник_____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

________Л.Л.Мазур____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України 26.07.2010 N 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011р. №428)

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на __ 2012__ рік
________________Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, 01993256___________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупів-лі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

При-мітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (централізоване постачання теплової енергії)

1161

Кошти обласного бюджету

480 000,00

Закупівля в одного учасника

Грудень 2011 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

І квартал 2012 року

Електрична енергія

1163

Кошти обласного бюджету

202 000,00

Закупівля в одного учасника

Грудень 2011 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

І квартал 2012 року

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (централізоване постачання теплової енергії)

1161

Кошти обласного бюджету

1 383 253,00

Закупівля в одного учасника

Березень-квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Електрична енергія

1163

Кошти обласного бюджету

485 000,00

Закупівля в одного учасника

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Послуги з розподілу води

1162

Кошти обласного бюджету

121 000,00

Закупівля в одного учасника

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

Кошти обласного бюджету

215000,00

Відкриті торги

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Гази промислові

1132

Кошти обласного бюджету

290 280,00

Відкриті торги

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Препарати лікарські на основі антибіотиків

1132

Кошти обласного бюджету

2 045 667,74

Відкриті торги

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Устаткування медичне, хірургічне, ортопедичне, інструменти

1132

Кошти обласного бюджету

436 000,00

Відкриті торги

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Молоко рідке та вершки

1133

Кошти обласного бюджету

141 000,00

Запит цінових пропозицій

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

М'ясо свіже та заморожене

1133

Кошти обласного бюджету

142 000,00

Запит цінових пропозицій

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Масло вершкове

1133

Кошти обласного бюджету

155 500,00

Запит цінових пропозицій

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Послуги охорони здоров’я людини  інші

1134

Кошти обласного бюджету

134 700,00

Запит цінових пропозицій

Березень –квітень 2012р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___08.02.2012р.___ N ____5___.

 


Голова комітету
з конкурсних торгів

_______Т.М.Мельник_____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

________Л.Л.Мазур____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України 26.07.2010 N 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011р. №428)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на __ 2013__ рік
________________Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, 01993256___________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-вання 

Очіку-вана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупів-лі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

При-мітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)

2271

Кошти обласного бюджету

2 573 876,00

Закупівля в одного учасника

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Електрична енергія (35.11.1)

2273

Кошти обласного бюджету

724 760,00

Закупівля в одного учасника

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Молоко та вершки, рідинні, оброблені (10.51.1)

2230

Кошти обласного бюджету

191 600,00

Запит цінових пропозицій

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (м'ясо  яловиче І категорії на кості охолоджене) (10.11.1)

2230

Кошти обласного бюджету

131 000,00

Запит цінових пропозицій

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Масло вершкове та молочні пасти (10.51.3)

2230

Кошти обласного бюджету

169 000,00

Запит цінових пропозицій

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

 

Гази промислові (кисень медичний) (20.11.1)

2220

Кошти обласного бюджету

400 000,00

Відкриті торги

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)

2210

Кошти обласного бюджету

310 000,00

Відкриті торги

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.1)

2220

Кошти обласного бюджету

509 604,00

Відкриті торги

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

Ліки (21.20.1)

2220

Кошти обласного бюджету

2 061 500,00

Відкриті торги

Лютий 2013 р.

Робоча група комітету з конкурсних торгів

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___11.02.2013р.___ N ____2___.

 


Голова комітету
з конкурсних торгів

_______Т.М.Мельник_____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

________Л.Л.Мазур____________

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)